„От раклата на баба – Добруджанска фолклорна област“

Днес, екип от второкласници представи пред гости от ОУ „Кирил и Методий“ гр. Силистра, ОУ „Хр. Смирненски“ гр. Ген. Тошево и ЧСУ „Леонардо да Винчи“ гр. Добрич своя интердисциплинарен урок „От раклата на баба – Добруджанска фолклорна област“, който е резултат от поредица иновативни дейности. На срещата присъстваха и представители на РУО – гр. Добрич. Гостите бяха запознати с многобройните дейности  реализирани в училището по НП „Иновации в действие“.

Учителите от екип Втори клас представиха целите, партньорите и различните етапи от подготовката и осъществяването на своя иновативен проект. В урока децата по интересен, различен и забавен начин показаха  получените знания по български език чрез изкуствата. Запознаха ни с изключително богатия и разнообразен фолклор на България. Учениците и техните преподаватели представиха характерните за Добруджанската фолклорна област песни, танци, народни инструменти и носии. Тази изява даде възможност на второкласниците да презентират своите проекти, изготвени в иновативните часове, предхождащи музикални урока.

Специален гост и участник в урока беше световно известната народна певица, родена в Добруджа – ангелогласната Калинка Вълчева. В края  на срещата децата поднесоха тематични подаръци на своите гости – ръчно изработени кукли в народни носии.

Този проект беше реализиран с подкрепата на специалистите от трите изкуства в училище, родителската общност и представители на различни институции в града.

В последвалата дискусия, беше изразено мнение, че НП „Иновации в действие“ реализира иновативни проекти, дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики. Тя осъществява нови контакти и партньорства, които допринасят за повишаване качеството на образованието.