Отново заслужено първо място

„Спортът е по-добрият начин децата да пораснат“ –  в състезанието по инициатива на Съюза на пивоварите в България в партньорство с министерствата на вътрешните работи и на физическото възпитание и спорта се включиха СУ „П. Р. Славейков“, СУ „Св. Кл. Охридски“ и СУ „Св. Св. Кирил и Методий“. С голяма преднина нашият отбор – ученици от шестите класове, донесоха купата и емоцията от спечеленото първо място. Благодарим на нашите климентовци и техните треньори! Благодарим и на поддържащата група от IVг клас!