Отлично представяне на нашите зрелостници

 

Независимо от обучението в електронна среда зрелостниците от СУ „Свети Климент Охридски“ се представиха отлично на Държавните зрелостни изпити. Те не загубиха мотивация и постигнаха завидни резултати по общообразователните предмети. От явилите се 42 ученици на задължителния изпит по БЕЛ, 9 са с отлична оценка, а 21 с много добър. Общият успех по БЕЛ на випуск 2021 е 4.90 при 4.08 за област Добрич и 4.17  за страната, което отново ни поставя сред най-успешните училища в града.

Подобни са и резултатите на  възпитаниците ни от ДЗИ философски цикъл – много добър 4,68, по история и цивилизация – много добър 4,97 , по география и икономика – добър 4,15.

За поредна година можем да се похвалим и с резултатите от чуждоезиковото обучение – 7 отлични оценки на изпита по английски език и  една  пълна шестица по италиански език.

 Гордеем се с всички наши възпитаници и им пожелаваме успех в бъдещата реализация!