„Открито за съдебната власт“ и нашите ученици

Във връзка с инициатива на Висш съдебен съвет и с реализирането на годишната му програма, Административен съд – Добрич за поредна година проведе „Ден на отворените врати“ под наслов „Открито за съдебната власт“.
Бяха наградени и участниците в конкурса за изработка на календар за създаването на административното правосъдие в България. Отличени бяха проектите на Божена- Христина Георгиева и Марина Иванова, Селин Касим и Полина Йорданова, от 10 Б клас и Мина Морянова от 11 В клас.
Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната власт.
Лекция пред ученици от 10 А клас изнесе съдия Теодора Милева – зам. председател на Административен Съд – Добрич, на тема: ,,Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – Добрич, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала,,.