Отбелязахме Световния ден на водата

На 22 март ученици и учители съвместно отбелязахме Световния ден на водата. Фоайето в училище беше сцена за разнообразни инициативи под мотото “Why waste water”: прожектиране на видеофилмчета и презентации по време на всяко малко междучасие; експозиция от постери, изготвени от учениците от V клас; любопитни факти за употребата на вода „Знаете ли, че …?”. Малки и големи художници нетрадиционно сътвориха рисунки на стъкло и безкраен постер. Много емоции сред ученици и учители предизвика образователно-състезателната онлайн игра „Да играем Kahoot!”, в която участниците демонстрираха по необичаен начин знания по темата, използвайки своите смартфони.

Основна част от инициативите бе и интерактивния урок с учениците от IVг,  IVд и  Vв класове. За него децата в екипи изработиха различни проекти, свързани с темата на урока. Говориха и представиха презентация за свойствата на водата. Онагледиха в опити малки пречиствателни станции. Подробно описаха замърсяването, пречистването и опазването на водата. Анализираха водния транспорт и енергията, получавана от този ценен ресурс. Урокът завърши с правилата за опазването и пестенето на водата.

 

Галерия