Олимпиада „Знам и мога“ – резултати от Областен кръг

На 27.02.2021 г. се проведе областния кръг на олимпиадата за четвъртокласници „ Знам и мога“. След проверка и арбитриране на работите бяха обявени резултатите и класирането за националния финален кръг.
Област Добрич ще бъде представена от Витомир Тошков Тодоров, ученик от СУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич.
Второ и трето място от областния кръг заемат Грациела Михайлова Герасимова – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич и Здравко Петров Вълчев – СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ген.Тошево.
Публикуваме Протокола с класирането за Област Добрич и Списък на допуснатите за национален кръг ученици от цялата страна.

Протокол от областен кръг,,Знам и мога“
Резултати от арбитрирането на писмените работи на учениците от IV клас (1)