Обявяваме прием за 9, 10 и 11 клас

СУ „Свети Климент Охридски“ обявява следните свободни места за учебната 2020-2021 г.

Девети клас

Професия „танцьор“ – 1 място

Професия „графичен дизайн“ – 1 място

Десети клас

Профил „музика“ – 3 места

Професия „танцьор“ – 3 места

Професия „графичен дизайн“ – 1 място

Единадесети клас

Профил „музика“ – 3 места

Професия „танцьор“ – 3 места

Заявленията се подават в училището до 01.09.2020 г.

За повече подробности – Обява