Обучителен лагер – семинар в УОС ЕАД – лагер „Фиш – Фиш Албена”

Във връзка с Националната програма „Детско полицейско управление” 23 ученика се включиха в oбучителен лагер – семинар  в УОС ЕАД – лагер „Фиш – Фиш Албена” в периода 04 – 13.08.2019г. Това беше своеобразен завършек на първата обучителна година по програмата.

На учениците бяха предложени теми свързани с ранната превенция на подрастващите, с което те затвърдиха и усъвършенстваха получените през годината знания. Проведоха се  занятия по детска лична защита и първа долекарска помощ, които допринесоха за постигане на заложените цели:

  1. Развитие на физическата дееспособност;
  2. Усъвършенстване на умения за работа в екип и самоконтрол.

Децата съчетаха и полезното с приятното чрез проведените конкурси „Рисунка върху асфалт”, „Не на наркотиците”, „Полицаят – моят приятел” и „Карнавалът на професиите”. Особено атрактивно беше финалното състезание „Полицаят – моят приятел”, в края на което на участниците се връчиха грамоти и награди.

Учениците се радваха още на организирани плажни – подвижни игри, запознаване с Конна полиция ВВК „Албена” и интересна среща със спасител Валентин Симеонов.