Образованието – Паспорт за бъдещето 2019-1-BG01-KA101-061873

Отново спечелихме проект по програмата Еразъм+, сектор „Училищно образование“.

Планираме да изпратим група учители в три реномирани учебни центрове в Европа.

Наши партньори са Alpha College of English Дъблин, Ирландия; NILE, Норич и InterEDUCATION Белфаст, Обединеното Кралство.

С участието си в курсовете ще постигаме целите на Европейския ни план: Модернизиране училището ни и отваряне към иновациите за да сме в съответствие с европейските училищни стандарти; Адекватен отговор на обрата към отварянето на училището като учебна общност, където учителите също учат; Подобряване на качеството на преподаване, което ще осигури по- добри възможности за обучение на учениците ни и ще съдейства за успешната им реализация в бъдеще.

В резултат на обучението в чужбина нашите учители ще развият увереност в критичната оценка на съвременните теории за осигуряването на позитивна среда за учене. Ще осъзнаят по-ясно важността и на компетенциите на 21 в. Ще повишат капацитета си да подкрепят ключовите умения на учениците си за решаване на проблемите им за работа в сътрудничество чрез критично и творческо мислене. Ще добият умения свързани с проектно-базираното обучение и огледалната класна стая и ще оценят ролята на ИКТ инструментите като начин за подкрепа на независимото учене. Ще обогатят познанията си за стиловете на учене и преподаване според тях.

Училището ни ще повиши капацитета си за осъществяване на съвместни дейности с учители от други страни. Ще се разшири международният обхват на училището.

За учениците ни това ще е възможност за приобщаване към европейските ценности.

Снимка: iconicbestiary/Freepik.com