Областен кръг на Олимпиада за четвъртокласници „Знам и мога“

Областният кръг на Олимпиадата за четвъртокласници „Знам и мога“ ще се проведе на 27.02.2021 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ като училище-домакин. Олимпиадата започва в 09.00 ч., а учениците трябва да бъдат в училище до 08.30ч., за да могат да заемат местата си.

Списък с класирани ученици за областен кръг