Нов проект „Зона за отдих и игри на открито“

С радост бързаме да споделим, че за трети път училището ни печели проект от Национална програма на МОСВ и ПУДООС. Проект „Зона за отдих и игри на открито“ е естествено продължение на Проект „Класна стая на открито“, който реализирахме по същото направление преди две години и се използва активно от класовете ни.

По Проекта е предвидено закупуване комбиниран фитнес уред, обособяване изложба „Алея на здравето“, проектиране и изпълнение на Street art пространство, терен за спортни игри и състезания, обособени зелени пространства за отдих и интелектуални игри. Всички предвидени дейности са с обща цел – облагородяване на училищното пространство като го превърнем в предпочитано и желано място за нашите ученици.

В реализацията на някои от дейностите ще се включи и училищната ни общност – ученици, учители и училищно настоятелство.

Конкурсът на МОСВ и ПУДООС е в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2020-2021“. Общата тема на тазгодишните проекти бе „Обичам природата – и аз участвам“. В кампанията участваха общини, кметства, детски градини и ЦПЛР/ОДК и училища от цялата страна като в секция „Училища“, са одобрени 248 от общо 432 проекта. Стойността на всеки проект е до 5000 лева, а срокът за реализиране е м. октомври 2021 г.

Надяваме се, че „Зоната“ ще се превърне в любимо място за нашите възпитаници!