Ние сме промяната, която искаме да видим в света

“Нищо няма да се промени, докато сами не станем промяната, която искаме да видим в света”.
Махатма Ганди

Щастливи и горди сме от това, че учителите от нашето училище освен, че са личности, които чрез силата на словото предават знания, са хора на действието. Хора, които въпреки трудностите и насрещния вятър, намират сили да се развиват и опитват нови методи на преподаване и общуване, чрез които да спомагат при личностното развитие на децата ни.

Проведохме семинар на тема “Общуване без агресия”, чрез който правим първата стъпка към промяната. 39 учители от общо 63 присъстваха на първата среща като за  останалите семинарът ще се проведе на 18 май 2018 г.

Този семинар е началото на изграждане на една нова култура на общуване. Общуване, чрез което подобряваме средата на преподаване и учене в училище. Общуване, което е насочено към намиране на причините и предотвратяване на агресията, а не да се бори с нейните следствията.

Семинарът е разработен на база метода на ненасилствена комуникация (ННК) на американския психолог д-р Маршал Розенберг, включващ в себе си принципите на хуманистичната школа на Карл Роджърс.  Основополагащо за ненасилствената комуникация е, че зад думите и действията на хората стоят техни потребности и ако искаме да променим дадено поведение е нужно да разберем каква дълбока потребност го мотивира.

Благодарим на лектора ни Емилия Илиева-Крайнова за невероятния семинар. Неусетно прекарахме един ден, в който започнахме с много въпроси и казуси и завършихме с отговори и знания за разрешаването им. Всички си тръгнахме вдъхновени, успокоени, обнадеждени и решени да практикуваме ненасилствената комуникация.

Емилия Илиева-Крайнова е позната в България най-вече като лицето на Ненасилствената комуникация. Понастояшем голяма част от дейността и е насочена към учители, родители и педагози, които благодарение на разбирането си за ненасилствената комукация и практиката на емпатията успяват да изграждат взаимоотношения, в които има повече взаимно разбиране, уважение и съпричастност.