Неучебни дни – 27-28.02.2018 г.

На вниманието на всички ученици и учители в училището!
Поради очаквано влошаване на метеорологичните условия дните 27 и 28 февруари 2018 г. са обявени за неучебни.

ЗАПОВЕД № РД-04-236/26.02.2018 г.