Нашето родословно дърво

Учениците от шестите и седмите класове на нашето училище получиха задача за домашно по История да изработят проект, който да отразява „Нашето родословно дърво“.

Изследователската дейност е в основата на историята, а нашите деца се представиха отлично при изследването на своите семейства. Всички представени проекти бяха оценени от комисия и най-добрите са представени на изложба на третия етаж.
Браво климентовци!