Програма

VII Национална ученическа конференция
по гражданско образование

„Семейство – училище – общество“

16 – 17.04.2021 г.

ПРОГРАМА

На 16.04.2021 г.

1. Откриване на Националната конференция по гражданско образование , което ще се проведе дистанционно. Ще бъде предоставен линк за достъп до двете виртуални стаи и платформата Meet, според възрастовата група на участника/ците.

На 17.04.2021 г.

1. Работни заседания – I и II група , III група – начало 9ч.  – 17ч.
Представянето на творбите ще е дистанционно, чрез пряка връзка в   Google Meet.
2. Обявяване на отличените и закриване на конференцията – 18 часа

Сертификатите, грамотите и медалите на отличените ще бъдат изпратени по пощата на  адресите на институциите, от които са участниците.