Потвърждаване на участие

Всички участници, преминаващи в заключителния етап, ще получат писмо на електронните адреси, които са записали при подаване на заявка за участие в конференцията.

Ако имате участник, който е в обявените списъци и до 05.04.2019 г. не получите уведомително писмо за него, се свържете с нас.

Продължаващи в заключителен етап

Първа възрастова група

Втора възрастова група

Трета възрастова група