Изпращане на материали за участие

Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ 2021

Материалите за участие изпращайте на имейл адрес g.obrazovanie@klohridski.com като задължително напишете името на Вашето училище.