Национална конференция по гражданско образование

ПРОГРАМА

07.04.2017 г.

Пристигане и настаняване на участниците.
15:00 – 16:00 Опознавателни обиколки, за желаещите да разгледат Добрич.
 16:00 – 17:30 Регистрация в ОМЦ „Захари Стоянов“.
17:30 – 18:00 Откриване на конференцията в ОМЦ „Захари Стоянов“.

 

08.04.2017 г.

 09:00 – 13:00 Работни заседания I и II възрастова група.
Концертна зала в СУ „Св. Климент Охридски“
09:00 – 13:00 Работни заседания III възрастова група.
Заседателна зала в СУ „Св. Климент Охридски“
13:00 – 14:00 Обяд
14:00 – 16:00 Работни заседания I и II възрастова група.
Концертна зала в СУ „Св. Климент Охридски“
14:00 – 15:00 Работни заседания III възрастова група.
Заседателна зала в СУ „Св. Климент Охридски“
  16:30 Награждаване на отличените и закриване на конференцията.

 

Ред на явяване на участниците в конференцията.

Ред на явяване на участниците в I и II възрастова група. 

Ред на явяване на участниците в III възрастова група.