Мюзикъл ,,Сливи за смет” – нов прочит на българска народна приказка

Заглавие, продиктувано от Иновативното обучение, станало част от интердисциплинарната дейност на учениците от СУ „Св. Климент Охридски” – гр. Добрич.

Творческият екип на музикално – танцовата практика, избира именно това българско народно произведение, защото темата е актуална и днес.

Постановката носи изцяло характера на фолклора, защото във века на технологиите децата губят корена си.

Преподавателите, Гергана Димитрова – хореограф, Керанка Димова и Анелия Андреева – учители на втори „В” клас, имат за цел да покажат нравствените ценности на един народ, успял въпреки всичко да се съхрани и да продължи напред.

Чрез съвременни похвати, иновативни методи и еклектика от изкуствата и художествената литература, възпитаниците от втори ,,В“ клас на СУ „Св. Климент Охридски”, се превъплъщават в истински артисти на сцената на ДКТ „Дора Габе”, гр. Добрич. По детски те отразяват бита и моралните ценности на българина в далечни времена.