Моето „Аз“ в картини от Ренесанса

Имаме удоволствието да споделим резултата от съвместен проект по
история и изобразително изкуство на VIII б клас на тема „Моето Аз в
картини от Ренесанса”.
–> Натисни тук <–
Презентацията представя индивидуалния прочит и творчески поглед на млади и креативни хора, отдалечени от тази велика епоха Ренесанс, но заредени с много оригинални идеи, технически
възможности, смелост, уважение и усет към красивото.
Повечето от учениците са разгледали много известни картини от Титаните на Европейското Възраждане Леонардо Да Винчи, Рафаело, Микеланджело и по много интелигентен начин са успели да потърсят и усетят нещо близко до тяхната душевност, дори и до своето излъчване и физически облик.
Двама ученици са надникнали с детско и свежо любопитство в следващи важни периоди от история на изкуството като Барок и Рококо.
Поздравяваме ги и им пожелаваме успех, творческо вдъхновение за други оригинални проекти и изяви.
Идеята, реализацията, насърчението и поощрението към класа се дължат на Ж. Георгиева, преподавател по история и М. Попова – по изобразително изкуство.
Предстои експониране на ученическите проекти, да им се порадваме в реална среда.