Лазаровден е!

Учениците от II „в“ с преподаватели Сн. Чекелова и Ан. Радева и II „г“ клас с преподаватели С. Николова и М. Драганова, профил Хореография, заедно с децата, които изучават народно пеене с ръководител Мария Димитрова пресъздадоха Лазаровден в АЕМО „Стария Добрич“.

С много песни, танци (под ръководството на Светлин Куцаров) и настроение учениците представиха обичаите, свързани с този празник.