Концерт за дарителите

Малки и големи климентовци, облечени в красиви фолклорни костюми изнесоха днес концерт в памет на Валерия.

С дълбоко уважение и благодарност да се поклоним пред родителите на нашата Валерия за доброто, което правят. Всяка глътка вода от дарената чешма е и една глътка живот, всяка поета капка живот е живот и на спомена за момичето, израсло в нашето училище. Примерът на доброто и споменът за Валерия ще оживяват с всеки наш танц в пълните със слънце костюми, които те ни подариха.

Благодарим ви, семейство Желеви!