Конкурс за МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ в програма „Училище посланик на Европейския парламент”

обявява

конкурс за МЛАДШИ ПОСЛАНИЦИ в програма

„УЧИЛИЩЕ ПОСЛАНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ”

Какво представлява програмата „Училище посланик на Европейския парламент”?

Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство и парламентарна демокрация, както и относно Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гласовете на гражданите и с която те могат да си взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Учениците и учителите, които участват и изпълняват Програмата, ще получат информация за правата и задълженията, произтичащи от европейското гражданство, и ще се запознаят с ролята, която ЕП играе в европейския процес на вземане на решения. Целта е да се гарантира, че младите хора са добре запознати с възможностите за реализация, които им предоставя ЕС, както и че разбират важността на демократичния процес и гласуването на национални и европейски избори.

Краен срок за участие в конкурса: 15.10.2018 /понеделник/. След успешно преминаване на конкурса 30 кандидати ще бъдат поканени на интервю с комисия, а от тях 20 ще спечелят почетното звание „Младши посланик на Европейския парламент“. В края на програмата младши посланиците получават сертификат, удостоверяващ дейността им през периода на програмата.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА
1. Право на участие
Право на участие имат всички ученици от 9 -12 клас
2. Етапи на участие в конкурса
Конкурсът се провежда на 2 етапа:
1) Изпращане на есе за участие:
Есета за кандидатстване трябва да бъдат попълнени и изпратени в следния формуляр : https://goo.gl/forms/1Uu5n3P7RI8GHQOk1 в срок до 19:30 ч. на 15 октомври 2018 г.

2) Провеждане на събеседване с преминалите първия етап кандидати:
Събеседването с преминалите оценката по документи кандидати ще се състои на 17 октомври 2018 г. в кабинет: 412
3. Жури
Журито е съставено от трима старши посланици на Европейския парламент и съответно ръководители на Програмата в училище – Геновева Тодорова, Гергана Димитрова, Корнелия Вълкова
4. Критерии за оценка:
Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, са:
– Мотивация за участие
– Креативност
– Общи познания за ЕС
– Добри комуникационни умения
– Умения за работа в екип
– Организационни умения
– Отлична компютърна грамотност
– Готовност за работа с различни целеви групи
– Владеене на английски език (минимум Добър 4.00)
5. Съхранение на лични данни
Предоставените от участниците лични данни ще служат само за целите на конкурса и в съответствие със Закона за защита на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни.
6. Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на документите за участие в конкурса участниците декларират, че са запознати и приемат условията на конкурса.