Колегиум

Маргарита Манева

Маргарита Николаева Манева

Директор на училището
Образование: Приложна лингвистика (английски език и руски език) Английска филология

Колеги

Помощник Директори
Име, презиме, фамилия Длъжност
Валентина Борисова Георгиева Заместник-директор, учебна дейност
Мария Стефанова Димитрова Заместник-директор, учебна дейност
Наталия Вескова Стефанова Заместник-директор, административно-стопанската дейност
Юлияна Михайлова Герасимова Заместник-директор, учебна дейност
ЕПЛР (екип за подкрепа за личностно развитие в училище)
Име, фамилия Длъжност
Ивилина Тодорова ресурсен учител
Драгана Димитрова ресурсен учител
Милена Савова Логопед
Пламена Христова Психолог
Росица Митева Психолог