Климентовци издадоха сборник „Будителите на Златна Добруджа“

Преди няколко дни излезе от печат сборникът „Будителите на Златна
Добруджа”, който е резултат от проучвателската работа на учениците в Клуб „Знаете ли български език?“ с ръководител Стилиян Митев – техния учител по български език и литература. 
В продължение на две години те работеха по темата „Будителите на Златна Добруджа“.

През 2019 г., в навечерието на Първи ноември, учениците представиха своя мултимедийна презентация за будителите в Дом-паметник „Йордан Йовков“.
На 21 ноември същата година, отново в Дом-паметника, те драматизираха Йовковия военен разказ „Белите рози“ в чест на 139 години от рождението на големия български писател. През месец април 2020 г., работейки дистанционно, подготвиха 30-минутен видеофилм със заглавие „Дора Габе – дъщеря на равнината“ като великденски поздрав към учениците от Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Париж, Франция.
През учебната 2020/2021 година на членовете на Клуб „Знаете ли
български език?“ предстои да завършват основна степен в образованието си. Водени от амбицията да представят резултатите от своя труд в тази книжка, учениците си пожелават тя да достигне до повече техни връстници, а и до по-възрастни читатели.
В сборника са включени биографични очерци за 28 будители, свързани с историята и културата на Добруджа. Текстовете са написани от 16 ученици от Клуба и са подредени по азбучен ред – според личното име на съответната личност. Седмокласниците си поставят за цел да разкрият тези моменти от биографията на будителите, с които те остават в българската национална памет. Малка част от тези знакови за Добруджа имена са наши съвременници, но младите хора са решили, че и те са сред будителите на родния им край.
Изданието е и с интересен илюстративен материал. Някои от снимките са издирени от учениците, а за останалите те благодарят за помощта на Регионалния исторически музей в Добрич. Други снимки пък представят моменти от проведените събития в чест на будителите.
Седмокласниците и техният ръководител са признателни на Община
град Добрич и на ръководството на СУ „Св. Климент Охридски“ за
финансовата и моралната подкрепа, без която тази книжка не би била възможна. Изказват своята благодарност и към Издателска къща „Ларго сити“ ООД за успешната реализация на проекта.