Класирани в заключителен етап

Уважаеми участници в заключителния етап на VII Национална конференция по гражданско образование,
Уведомяваме Ви, че замисълът ни е заключителният етап да се проведе при условията, упоменати в регламента:
– Конференцията ще се проведе по график 16. и 17.04.2021 г., но дистанционно чрез платформата Google Meet (учениците няма да пътуват до гр. Добрич, СУ “Св. Климент Охридски“, а ще се представят от институциите, чиито представители са)
– Представянето на творбите на учениците ще се осъществи чрез виртуални класни стаи по възрастови групи. При своето дистанционно представяне екипът е необходимо да бъде подпомаган от техническо лице или от информатика на съответната институция и от учител.

Но като организатори си запазваме правото да променим начина на провеждане на заключителния етап. Решенията ни ще зависят от епидемиологичната обстановка и противоепидемиологичните обстоятелства. Най-късно до 8.04 ще бъдете уведомени за окончателното ни решение.

Класирани първа възрастова група

Класирани втора възрастова група

Класирани трета възрастова група

Класирани рисунки

Класирани драматизации