Какво ни прави различни

historyЕдно училище, в което децата израстват не само с научните знания. Училище, в което овладяват красотата на музиката, танца, изобразителното изкуство. Нашето училище е територия на мисълта и знанието, територия на творчеството, лаборатория за укрепване и утвърждавне на индивидуал-ности, на личности, на активни граждани.

Училище като нашето е проява на една от формите на модерното образование като единство от научно познание и възпитание в ценностите на хуманизма, израз на разбирането, че наред с общото образование всяко дете трябва да има шанса да развие таланта си.

Във всички степени на училищното образование се търси най-доброто индивидуално и екипно развитие в среда на взискателност и взаимно уважение. Ние гарантираме на възпитаниците си

• Високо равнище на общообразователна и профилирана подготовка!
• Владеене на чужди езици!
• Творческа база за развитие !
• Личностно израстване!
• Широка обща култура!
• Конкурентна способност!
• Практическа приложимост на умения и знания!
• Алтернатива на училищата по изкуства!
• Четиридесетгодишна традиция и успешно развиващи се профили:
МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,
ХОРЕОГРАФИЯ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ!
• Желано място за обучение!
• Интелектуален център за извънкласни занимания!
• Гарантиран успех за прием на кандидат – студенти!