Информация за родители

Уважаеми родители, на 3-ти и 4-ти октомври в училище „Св. Климент Охридски“ град Добрич ще се проведат родителски срещи при следния график: за родителите на учениците, които учат I смяна /I, II, III, V, VI, VII клас/ – срещата е на 03.10.2018г. /сряда/ от 18:00ч.; за родителите на учениците, които учат II смяна /IV, VIII, IX, X, XI, XII клас/ – срещата е на 04.10.2018г. /четвъртък/ от 18:00ч.

Във връзка с попълването на нови документи, касаещи обработка и съхранение на лични данни, предлагаме на Вашето внимание информация, с която е важно да се запознаете предварително.