Иновативно училищеИновативно училищеИновативно училище

Грамота за „Иновативно училище на България“

Екипа на Уча.се отличава нашето училище като „Иновативно училище на България“.

повече

СУ „Св. Климент Охридски“ е иновативно училище

Нашето училище е включено в Списъка на иновативните училища в България. От новата учебна година учениците  от всички класове на Начален етап ще работят по проекти и обучението им ще се осъществява по модерни интерактивни и иновативни методики, съчетаващи общообразователната подготовка и изкуствата.

повече

Изкуството да свириш на плодове и зеленчуци

На 4.05.2017 г. пред ученици бе представен „Makey Makey” – иновативен програмен продукт, разработен с цел да провокира идеи в пресечната точка  на музиката, физиката и компютърните технологии. Той предлага богати възможности за обединяване на знанията на учениците за трептения, механични вълни, характеристики на звука, електричество и знания и умения в областта на музиката. Възможностите

повече

Спечелен проект пo Програма „Еразъм+“

Екип от учители от СУ „Свети Климент Охридски“, гр.Добрич спечели проект №2016-1-ESO1-KA 219-024963_5, озаглавен „School Radio Waves„ пo Програмата „Еразъм+“, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики „(КД 2), сектор „Училищно образование“. В рамките на тази ключова дейност се предоставя подкрепа за стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта. Програмата

повече