Иновативно училищеСподелени практикиИновативно училище

Презентация „Проектно-базирано учене чрез изкуства във втори А клас“

Презентация „Проектно-базирано учене чрез изкуства във втори Б клас“

Презентация „Проектно-базирано учене чрез изкуства във втори В клас“


Интердисциплинарен урок „С вкус на есен“


Източник: Добруджа ТВ


Иновативен урок „Зимни празници“


Интердисциплинарен урок „Коледна математика“


Източник: Веселин Митев


Пролетни празници с ХобиСклуб – гр. Добрич


Иновативен урок „Възрожденски дух“


Източник: Добруджа ТВ