Иновативен урок по НП „Иновации в действие“

На 22.11.2019 г., във връзка с представяне на предвидените дейности по Национална програма на МОН „Иновации в действие“, посрещнахме гости  от други иновативни училища СУ „Стефан Караджа“ – гр. Каварна и СУ „Димитър Талев“ – гр. Добрич. Гости на събитието бяха представителите на РУО – Добрич – Тинка Темелкова – ст. експерт по образование в начален етап и Велизара Митева – ст. експерт по чужд език и по майчин език.

Представихме цялостно различните етапи от подготовката и осъществяването на иновативни дейности в училище и по-специално в начален етап. Съдържанието на иновативните практики е подчинено на основната тематика: „Проектно-базирано обучение чрез изкуствата“.


Екип от третокласници представи пред гостите заключителната фаза на двумесечния проект на тема: „Обичам Добруджа, обичам моя роден край“. В интердисциплинарния урок учениците представиха своите знания и умения, придобити по време на реализирането на проекта.
В последваща дискусия участниците споделиха, че НП „ Иновации в действие“ е възможност за споделяне на добри иновативни практики. Програмата е предпоставка за създаване на нови запознанства и контакти в учителската гилдия, за обсъждане на актуални проблеми в образованието.


Изразено беше общо мнение, че без съдействието и активното участие на родителите, модерните уроци в извънучилищна среда не биха били възможни.
Срещата завърши с пожелание за нови партньорства между училищата по Националната програма и извън нея.