Иновативен урок, включващ модерен подход (видео)

Поредно събитие за разпространение на придобитите знания и умения по осъществения от нас проект на тема ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход” бе организирано от екипа на проекта.

В урока на учителките, Дочка Койчева – класен ръководител на 3а клас и Детелина Георгиева – преподавател по английски език, бяха интегрирани четири учебни дисциплини – Човекът и природата, Математика, Английски език и Музика.

В хода на работата децата от 3а клас, които работиха в екипи, научиха нови думи по английски език за животните и тяхното устройство. На малките любознайковци помагаха по-големи петокласници, които разказаха на децата за животните на отличен английски език.

Третокласниците изпълниха много и интересни задачи свързани с Математиката и Човекът и природата за подготовката, на които се бяха погрижили техните преподаватели. С много жар и ентусиазъм децата играха, учиха и се забавляваха едновременно. Игрите -задачи бяха със състезателен характер и отборите победители получиха награди.

Много приятна част от урока бяха изпълненията на няколко малки цигулари от класа, които изсвириха звукоподражателни мелодии и техните съученици трябваше да отгатнат кое е животното и да кажат името му на английски език.

Като последваща дейност екипите получиха задачата да моделират от глина животните, за които са говорили в час.

Гости на събитието бяха колеги, родители и по-големи ученици. Госпожа В. Борисова – зам. директор, поздрави малките ученици и им пожела нови успехи.

През лятото на 2018 г. Дочка Койчева и Детелина Георгиева бяха част от група преподаватели, която участва в мобилност с цел обучение в чужбина. Тази квалификация в реномирани европейски учебни заведения, подкрепя професионалното и личностно развитие на учителите. Проектът, в който се включиха колежките, е в рамките на Ключова дейност 1 “Училищното образование” по програмата „Еразъм+“ финансирана от Европейския Съюз. Обучението им  се проведе в гр. Екзитър, Англия.

Цел на Проекта е внедряването и използването на иновативни прагматични подходи в работата ни. С участието си в програмата на ЕС „Еразъм+“ постигаме една от основните цели в стратегическото развитие на училището ни – ускоряването на процеса на модернизацията му чрез подобряването на квалификацията на преподавателите и повишаването на капацитета на колегията ни за качествени промени по отношение на осъвременяването на методите за преподаване.

Училището ни е в списъка на иновативните училища в България. Иновацията обхваща период от 4 години и стремежът ни е да се интегрират този и други наши проекти и да се внедряват съвременни методи, развиващи креативността и самостоятелността на учениците.

Участието в “Еразъм+“ дава възможност на учители и ученици да учат неформално, да си сътрудничат и да се развиват.