Имаме победител от областния конкурс “За да я има България“