Имало едно време…

С интердисциплинарен урок на 29.05.2018 г. „ Имало едно време….“ завърши първия етап на иновативното обучение в първи клас. „На мегдана“ първокласниците показаха своите артистични умения и знания, придобити през учебната година. Представиха изучени народни танци, запознаха своите връстници с музикални инструменти, пресъздадоха игрите на баба и дядо. Ученици влязоха в ролята на артисти и представиха народни приказки „Най – хубавите ръце“, “Сливи за смет“, „Мързеливата снаха“ и „Галена Богданка“, разгледаха рисунки с представените герои.

На импровизирания мегдан се включиха учители и деца, заедно танцуваха народни танци и удовлетворени от наученото през учебната година, първокласниците получиха грамоти за активното си участие в „Проектно – базирано обучение чрез изкуства“.