Изложба с творчески табла – Градовете на Русия

Ученици от XII клас, изучаващи руски език с преподавател – Красимир Кръстев, подготвиха изложба с творчески табла, които представят забележителностите на известни руски градове и тяхната история. Мотивацията на учениците да изучават руски език е силна, защото осъзнават, че владеенето на чужд език им дава повече възможности за реализация като бъдещи работещи хора.