Изкуство от природата и природата като изкуство

Проект „Екологичен отпечатък“ е етап от дейностите по иновации в училище.

Финалът на този проект бе реализиран от II „д“ клас с класен ръководител П. Тодорова с изложба от картини на хербаризирани растения и семена под

наслов ,,Изкуство от природата” открита във фоайето на училището. 
Уникалните картини – хербарии са плод на съвместната работа ,,учител – ученик – родител“.


Началото беше поставено още в условия на ОРЕС, когато учениците се запознаха с понятието хербарии и начина на хербаризиране на растенията. Идеята да съхранят различни по вид цветя и листa, а след това да им вдъхнат живот за повече от един ден – в картини, бе приета с желание и ентусиазъм от учениците.

В декоративните пана малките таланти вложиха усета си за красота,/ комбинирайки знания по ИИ и ПИ/ и превърнаха природата в изкуство.

В иновативните часове, учениците обогатяват речниковия си запас, стимулирайки умението да разказват увлекателно, развиват въображението и комуникативните си възможности, придобиват мотивация, знания и умения за реализиране на дадена идея. Нарастването на активността, инициативността, удовлетворението и вярата във собствените си възможности изгражда доброто самочувствие.

Комплексното обучение се осъществява чрез интердисциплинарни връзки между традиционните знания, изкуствата и технологиите.

В етапите от проекта децата си направиха есенен кът в класната стая. Научиха какво е рециклиране и как могат да създават изкуство от отпадъчните материали. Заедно със своите родители изработиха къщички и хранилки за птици. Засегната бе и темата за екологията, значението на водата, електроенергията и хартията.