Заключителни дейности по Проект Еразъм+ “21st Century Skills Exploring Cultural Heritage“

В началото на всеки проект участниците мислят, че две години са много, в края винаги ни се струва, че времето е отлетяло прекалено бързо. За сметка на това многобройните дейности и резултатите от изследователската работа на учители и координатори, участници в проекта, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия „Развиване на уменията на XXI в. чрез проучване на културното наследство“ (“21st Century Skills Exploring Cultural Heritage“ № 2018-1-NL01-KA229-039074), са факт.
Организирахме изложба в едно от най-посещаваните обществени места в Добрич – Регионална библиотека „Дора Габе“. В нейните фоайета в продължение на две седмици посетителите могат да разгледат богатия снимков материал от всички мобилности в четирите страни – Нидерландия, Испания, Чехия и България.
На 50 пана, тематично са организирани снимки от проведените работни ателиета по време на мобилностите, снимки от посещения на културни и природни забележителности, от незабравими моменти на участниците. Изложбата ще бъде подредена и в училище, за радост на ученици, учители и родители.

С цел популяризиране на педагогическите практики, участниците изработиха Наръчник „добри практики“, в който са описани най-успешните работни ателиета, вкл. практически насоки за организирането им, стъпките и всички необходими материали за тяхното успешно провеждане; посочени са уменията, които са на фокус при провеждането на определена дейност, необходимите ресурси, както и кратки видеа и снимки за онагледяването им.
Този сборник може да се превърне в успешно помагало и източник на идеи за всеки педагог, който прилага проектно-базирано обучение.
Наръчникът „21st CENTURY SKILLS EXPLORING CULTURAL HERITAGE Examples of Good Practice“, резултат от проекта „21st Century Skills Exploring Cultural Heritage“ (no. 2018-1-NL01-KA229-039074), финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, е свободен за употреба от всички желаещи.
Подробна информация на български и на английски език за Наръчника, можете да прочетете –> тук <–
Може да го изтеглите от тук –> Handbook 21st century skills  <–