Задава се нова учебна година

На вниманието на малки и големи климентовци:

11.09.2019г. /сряда/ от 09:00ч. – медицински преглед и получаване на учебници за учениците от II, III и IV клас;

12.09.2019г. /четвъртък/ от 09:00ч. – медицински преглед и получаване на учебници за учениците от V, VI и VII клас.

16.09.2019г. от 10:00ч. – тържествено откриване на новата учебна година.