„ЕРАЗЪМ+“ в действие

Учебната година приключи успешно в СУ „Св. Климент Охридски“, а с нея измина и първата година на 2-годишния проект пo Програма „Еразъм+“, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” (КД 2), сектор „Училищно образование“, озаглавен „Digital and media literacy for sustainable life learning”, №2017-1-LV01-KA219-035418_2.

През тази година бяха осъществени 2 мобилности с ученици по Проекта и 1 работна среща, проведена в Турция през м. ноември 2017 г.

Училището по изкуства бе домакин на първата мобилност като прие гости-учители и ученици, от 5 други държави, а именно: Латвия, Италия, Франция, Турция и Румъния през м. март 2018 г. Основните теми, около които беше организирана визитата бяха: Как да предотвратим езикът на омразата и онлайн насилието; моята онлайн идентичност; създаване на онлайн анкети.

Втората мобилност беше проведена през м. май 2018г. в гр. Барлад, Румъния. Четирима ученици заедно с двама учители бяха 1 седмица заедно с колеги и съученици от останалите държави-партньори. За своя престой учениците разказаха пред останалите участници в Проекта и споделят, че опитът и изживяването след участието им в мобилността са повишили не само самочувствието им на европейски граждани, но са практикували и подобрили езиковите си умения и ще продължат да използват нови ИКТ инструменти, които безспорно модернизират учебния процес.

През новата 2018/2019 уч. г. предстоят още 2 мобилности с ученици – във Франция и в Латвия, както и 1 работна среща на координаторите в Италия.

Целта на Проекта е да покаже положителното използване на технологии в класната стая. Чрез запознаването с нови ИКТ инструменти учителите ще подобрят своите умения и ще продължат да поддържат високия си професионализъм, както и личностно развитие. Учениците ще подобрят комуникативните си умения, критичното мислене, решаване на проблеми; ще развият креативността си, както и ще разширят своите културни, социални и професионални нагласи.

Напомняме, че училището тази година завърши друг две-годишен Проект по Програма „Еразъм+“, КД2, озаглавен „Училищни радиовълни“ в партньорство с други 4 държави и има нов спечелен Проект от Ключова Дейност 1. Темата на проекта е ”Съдържателно-езиковото интегрирано обучение – един модерен подход”. Проектът е фокусиран върху внедряването и използването на модерния прагматичен подход Съдържателно-Езиково Интегрирано Обучение (СЕИО).