Екологичен отпечатък

Учениците от II „б“ клас гостуваха на интерактивна изложба „Пътят на червеногушата гъска“.
С интерактивни и игрови елементи те проследиха миграционния път и проблемите,които среща червеногушата гъска по дългия път към България.

Имаха възможност да погледнат през нейните очи със специални очила, да чуят нейния звук и да поиграят на гъши шах. Второкласниците показаха и добри знания за живота на птицата.

Разсъждаваха върху влиянието на ветрогенераторите, далекопроводите и проучванията за газ и нефт върху оцеляването на червеногушата гъска, която е застрашен вид в световен мащаб.

Инициативата е част от иновативните часове, в които е заложена
глобалната тема „Екологичен отпечатък“.