Инструктаж за учителя консултант за деца със СОП НВО – 7 клас