Добро представяне на нашите отбори в Общинските ученически игри

Отбор по хандбал – момичета V – VII клас: 3 място. Треньор: Иван Коев

Отбор по хандбал – момчета V – VII клас: 3 място. Треньор: Иван Коев

Отбор по футбол – юноши XI – XII клас: 3 място. Треньор: Красимир Кръстев