Добри сме и в обществен дебат

Днес наши ученици участваха в дебат на тема „Справяне с агресията – възможно ли е?“, организиран от Фондация „Ръка за помощ“. Ето и участниците в отбора на СУ „Св. Климент Охридски“: Екатерина Василева, Симона Йорданова, Радостина Койчева, Дана Маринова и Божидар Йовев, които се представиха блестящо и по увлекателен начин защитиха своята гледна точка, че хората, които се занимават с изкуство и създават положителни емоции не могат да бъдат склонни към насилие. „Изкуството ни пренася в свят, където думите „насилие“ и „тормоз“ не съществуват.“