Дигитална и медийна грамотност за учене през целия живот

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ КД2  „СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ”, Училищното образование, проекти само между училища”

„Digital and media literacy for sustainable life learning”, №2017-1-LV01-KA219-035418_2

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТУРИ

по проект „Дигитална и медийна грамотност за учене през целия живот“

Ученици:

 1. Тони Маринова – 11б
 2. Никол Стоилова – 9б
 3. Полина Йорданова – 9б
 4. Симона Йорданова – 9а
 5. Наско Кънев – 11б
 6. Енчо Иванов – 11а
 7. Златомира Стоянова – 10в
 8. Калоян Маринов – 8в
 9. Марина Иванова – 9б
 10. Микаела Матеева – 9б
 11. Яна Кралева – 9б

Преподаватели:

 1. Маргарита Манева – Директор, учител по английски език
 2. Антония Кондова – учител по английски език
 3. Детелина Георгиева-Картелова – учител по английски език
 4. Николай Кулев – учител по английски език
 5. Стела Славова – учител по изобразително изкуство и графичен дизайн
 6. Кремена Димитрова – учител по български език и литература
 7. Ивелина Бошнакова – учител по история и цивилизация
 8. Деян Боев – начален учител

Честито на всички одобрени!

*На 01.12.2017г. /петък/ от 17.45 ще бъде проведена родителска среща с всички одобрени кандидати и техните родители /кабинетът ще бъде уточнен/. Присъствието е задължително. Благодарим Ви за разбирането.