Ден на самоуправлението

Във връзка с патронния празник, в училището се проведе ден на ученическото самоуправление. Ученическият съвет си беше подбрал „ръководен екип“, който извършваше дейността на зам.- директорите, както и „преподаватели“ по различни дисциплини, които обучаваха свои връстници и по-малките ученици. В голямото междучасие инициатори от петите класове поставиха началото на една прекрасна идея с призив: Да върнем приятелството на земята! Да бъдем по-добри!