Ден на отворените врати в Районен съд Добрич

Ден на отворените врати се проведе на 20.04.2017 г. в Районен съд Добрич. В рамките на инициативата се проведе и викторина на правна тематика с участието на четири ученически отбора, представители на  ЕГ „Гео Милев”, СУ „Св. Климент Охридски”, ФСГ „Васил Левски” и ПМГ „Иван Вазов”. Учениците отговаряха на въпроси, свързани с организацията на съдебната власт – кой може да прояви иск, може ли дете да се обърне към съда, за да получи разрешение да тегли пари от своя влог и други. Нашият отбор беше представен от Дана Маринова, Велислава Великова, Мирела Иванова и Иван Радков от X клас. „Впечатлена съм от техните знания – коментира  Анна Великова. Образователната програма, в която са включени, има своята положителна роля и съдът ще продължи да участва в нея” – допълни тя.

В рамките на инициативата Ден на отворените врати в Окръжен съд беше организиран и междуучилищен дебат, в който се включиха 4 отбора от учебните заведения, участващи в образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. В него участваха отборът на ФСГ „Васил Левски”, на ПМГ „Иван Вазов”, ЕГ „Гео Милев”, СУ „Св. Климент Охридски”. В първия кръг на дебата състезателите спориха дали прикриването на престъпление може да бъде морално оправдано и има ли нужда от връщане на Крумовите закони. В края на дебата председателят на журито, съдия Петър Монев,  отбеляза, че като наказателен съдия е бил впечатлен от задълбочените и аргументирани становища, изложени от младежите и сподели, че в тяхно лице вижда компетентни бъдещи юристи, защитаващи правата на гражданите.

„Шест години затвор” постановиха ученици в симулативен наказателен процес. Наказателното производство беше пресъздадено от ученици на СУ „Св. Климент Охридски”, подпомогнати от наказателните съдии Минка Кирчева и Галя Митева. В процеса се включиха 13 младежи, които влязоха в ролите на съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокати, подсъдим, двама пострадали, вещо лице и свидетели. Симулативният процес пресъздаде реален случай на наказателно дело за престъпление от общ характер – грабеж, гледано  в Районния съд. По време на делото „подсъдимият“ заяви, че е извършил грабежа, защото няма образование и не може да си намери работа.

Около 100 души гостуваха в Районен съд – Добрич в Деня на отворените врати. Сред тях бяха и четвъртокласници от СУ „Св. Климент Охридски“, които разгледаха съдебна зала и присъстваха на беседа за съдебната система в България, представена им от съдебният администратор Албена Димитрова.

Удостоверения за участието си в Конкурса на Окръжен съд Добрич, за ученическо есе на тема „Съдебната власт – право и морал” получиха Яна Обретенова, Филипа Няголова, Пламена Христова, Мирела Стефанова, Теодора Георгиева и Таниел Хубесерян.