Да ценим миналото, да творим настоящето, да се подготвим за бъдещето

Програма Еразъм+ , Училищни партньорства,
проект „21 st century skills exploring cultural heritage“

Проектът „Развиване на уменията на 21 век чрез проучване на културното наследство“ (2018-1-NL01-KA229-039074_2) по Програма Еразъм+ на Европейската комисия, който за повече от сто ученици и около 20 учители от четири европейски страни беше едно истинско предизвикателство и преживяване. Насочен към учениците от
от VI до VIII клас от четири училища в Нидерландия, Чехия и Испания и България, проектът обедини участници, които в рамките на две години – от септември 2018 до края на 2020 г. работиха съвместно.

Проектът имаше за цел чрез участие в различни дейности, участниците да изградят и усъвършенстват умения като критично мислене и решаване на проблеми, сътрудничество, инициативност, ефективна комуникация на английски език, дигитални компетентности, все умения, които се очаква през 21 век да оказват решаваща роля в развитието и реализацията на всеки човек.

В рамките на проекта бяха реализирани виртуални и реални мобилности. Всяка от виртуалните мобилности, проведена в месеците преди реалната, беше посветена на отделна подтема, пряко свързана с основната – изучаване на културното наследство. Всеки един от
партньорските екипи (ученици и учители), съвместно разработваше задача (проблем), като целта беше в решаването й да се застъпи прилагането на много от желаните „меки умения“. За решаването на поставените от партньорите и собствената задача учениците се включваха в множество работни ателиета, проучвания, разработваха игри, решаваха загадки, изучаваха художествена литература на партньорските страни, изучаваха и разиграваха игри от миналото,
пъзели, постери, web-базирана обиколка на забележителности на съответната страна, изявиха се и като преводачи на народни мъдрости.

Виртуалната среща на участниците се случваше в платформата eTwinning. Там и сега могат да с еоткрият всички ученически разработки. Реалните мобилности, т. нар. смесени мобилности от учители и ученици, при които гостувахме и ни гостуваха нашите партньори, бяха един вид награда за участниците в проекта.

Деветнадесетте ученици и петима учители от българския екип, последователно, през двегодишния период посетиха Нидерландия (септември, 2018), Испания (ноември, 2018), Нидерландия (април, 2019), Чехия (септември, 2019), а през март 2020 станахме домакини. Програмата на всяко едно от тези посещенията беше наситена с ежедневни работни ателиета в училището – домакин, посещения на регионални и национални културни и исторически забележителности, в това число: исторически паметници от списъка на ЮНЕСКО (Историческия център на Прага, Поклоническа църква „Свети Йоан Непомуцки“ на Зелена Хора и Замъкът в град Литомишъл, Чехия, гробницата в Свещари, България), музеи – Гугенхайм в Билбао, исторически, археологически, етнографски музеи; сгради и архитектурни комплекси, постижения на историческата и съвременната европейска архитектура. Всички тези посещения бяха организирани интерактивно, като учениците получаваха задача, която трябваше да изпълнят, разглеждайки обекта, придвижваха се из градовете на малки групи. Това добавяше привкус на откривателство в привидно скучните дейности.

Мобилностите бяха богати и на типични за младите хора забавления – дегустация на храна, разходки в парка, игра на боулинг, песни, танци, забавления, музикални конкурси. Докосването до чужда и непозната култура, обичаи, ежедневие и манталитет чрез едноседмичен престой в дома и семейството на дете от домакинстващата страна, понякога се превръщаше в нелеко приключение. Но тези неформални срещи и преживявания се оказаха много ценни за младежите, за уменията им да завързват приятелства, за комуникация на английски език и за повдигане на самочувствието им на пълноценни граждани на Европа. Защото както споделяха
участниците „Те са деца също като нас, имат същите проблеми, същите тревоги, същите малки победи и разочарования, радват се на същите неща и можем да бъдем истински приятели с тях, въпреки, че живеем в различни страни“.

Ето как този проект, благодарение на европейската програма Еразъм+ на Европейската комисия, чрез интересни проектни дейности през двугодишния период, даде възможност на участниците по интересен и достъпен начин да придобиват нови умения и усъвършенстват изградени вече такива по един съвременен и нетрадиционен начин.