Да помним и почитаме

В навечерието сме на патронния празник на нашето училище – „Свети Климент Охридски“.
Нека си припомним делото на този истински будител и родолюбец.
Свети Климент Охридски – ученик и последовател на идеите на светите братя Кирил и Методий.
Доразвил и обогатил създадената от тях азбука – „глаголица“ и я превърнал в достъпната за народа „кирилица“, която ползваме и до днес.
Свети Климент Охридски – първият български учител. Учредил образцово училище, където едни се обучавали на четмо и писмо, други – на риторика и музика, трети – на земеделски познания. Неговата просветна дейност е обхващала всички сфери, необходими за духовното развитие на българския народ. Отдал се изцяло в служба на тази идея, Климент смятал за свой дълг да подобри народния
поминък, като здрава основа за духовен подем. Особена грижа имал и за развитието на изкуството, виждайки в него силно средство за облагородяване на душата.
Свети Климент Охридски – основоположник на българската просвета.
Делото му – естествена проява на високо нравствена личност се превръща в животворно спасение за целия български народ.
Словата му – израз на неговата всеотдайна любов към ближния.
Висшата му цел – да служи на всички за общото благо.
Кротък и скромен, със сърце, изпълнено с милост и състрадание, сияйният му образ се превръща в свята личност още приживе.
Горди сме, че носим неговото име!

Честит патронен празник – 25.ноември!