Да ни е спорна и ползотворна новата учебна година!

    С нетърпение и вълнение екипът на единственото в областта Средно училище по изкуствата „Св. Климент Охридски“- град Добрич, очаква своите 118 първокласници. Малките ученици ще учат в напълно обновени модерни класни стаи, позволяващи разгръщането на нови дейности в Иновативното училище.

   Осигурени са шкафчета за всички ученици от начален етап, което решава проблема с тежките раници.

   След активни ремонти дейности и цялостно обзавеждане, нашите ученици ще се радват на нови кабинети по история, графичен дизайн и кабинети по изобразително изкуство. Закупена е нова, модерна техника за нуждите на часовете по графичен дизайн, тъй като в училището е сформирана професионална паралелка по професията „Графичен дизайнер“, в която ще се обучават 25 ученици в VIII клас.

Вярваме в успеха и пожелаваме на всичките 1125 ученици, техните семейства и вдъхновените им учители, ползотворна, изпълнена с нови предизвикателства и перспективи учебна година.