Дарения

ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И МАТЕМАТИКА
СУ “Св. Климент Охридски” – гр. Добрич

 

Проектът представлява изграждането на образователен център по природни науки и математика на четвъртия етаж със следните кабинети и хранилища: два кабинета по математика, кабинет и хранилище по биология, кабинет и хранилище по физика, кабинет-лаборатория и хранилище по химия, методически кабинет; коридор и фоайе (с обособени мултифункционални, пространства), обединяващи изброените кабинети.

Проектът е разработен в две посоки: внедряване на нови техлогии и създаване на различна, модерна, уютна среда.

Дизайнът на всички кабинети ще бъде ергономичен.

Предвиждат се модулни маси, удобни за по-продължителна работа и с повърхност, върху която да се пише (чрез използване на Smart-боя), годни за разместване и прегрупиране, съвместими по височина с плотовете за експериментална работа.

Цялостното цветово решение на подовете в стаите, мебелите, включително и цветовете на подовата настилка на коридорите е с оглед визуално и интуитивно усещане за присъствието на дадения предмет. Преобладаващите цветове спрямо кабинетите са решени както следва: математика 1 – червено, математика 2 – лилаво, химия – синьо, биология – зелено, физика – жълто-оранжева гама. Цветовете са подбрани така, че да въздействат на подсъзнателно ниво и да символизират и внушават различни усещания. Коридорното пространство ще бъде покрито с винилова настилка с висока износоустойчивост, хигиеничност и подходяща за силна натовареност, оформено цветово като дъга. Идеята на сливането на цветовете в дъга е да обедини дисциплините в центъра, като създаде усещането за интердисциплинарност и свързаност.

Кабинетите ще разполагат и с необходимото оборудване за провеждане на реални и вирутални експерименти за целите на обучението.

Предвидените три къта във фоайето на етажа могат да послужат както за отдих, така и за учене и общуване между родители, ученици и учители. Там са предвидени телевизор, места за изява на лично творчество и постигнати успехи, за групови дискусии, много растителност и изводи за USB за зареждане на мобилни устройства. По протежение на коридора ще бъдат поставени пейки, за да могат учениците да изчакват удобно и да общуват.

При избора на дигитални технологии водещи са следните три фактора, които играят решаваща роля в живота на съвременния ученик, а именно: свързаност, скорост и мобилност.

Планираме използването на таблети за учениците, които ще позволяват мултитаскинг, лесни и безплатни ъпдейти, по-дълъг живот на батерията, по-висока сигурност, проследяване, съхраняване и едновременно зареждане в мобилни шкафове. При липса на заетост на кабинетите от центъра, те могат да бъдат ползвани от другите предметни обединения. Идеята е преподавателите, които не са пряко свързани с центъра да проявят инициатива да станат част от дигиталната общност в училище.

Петте учебни стаи ще са с 80’’ Multi touch LED монитор за mozabook 4,5. Софтуера mozabook ще улесни неимоверно учителите по природни науки и математика при практическото онагледяване на процесите в тези предмети, а и не само в тях.

Поради експерименталния характер на предметите в центъра планираме използането на софтуери за тях и на EINSTEIN Tablet + с цел провеждане на компютъризирани експерименти и научни изследвания, ефикасна лаборатория от ново поколение, екипната работа и преподаването на учебния материал чрез преживяване.

Внедряването на BYOD (донеси собственото си устройство) ще намали нуждата от закупуване на мобилни устройства за всеки ученик.

Eфективното прилагане на технологии e част от училищната стратегия. Цели се прилагането на учебни платформи и софтуер не само в планирания център, а за ефективно учене и проследяване напредъка на ученика. Планирано е плавно мигриране към oблачните технологии, за да се улесни споделянето между ученици, учители, администрация и родители; ще даде възможност за създаване на виртуална библиотека от споделени материали и адекватен мониторинг над напредъка на ученика.

Целта на проекта е не да дигитализира образователния процес, а по-скоро да подпомогне планираните процеси. Новото оборудване ще позволи смяна на ролите на обучаващия и обучавания, ще повиши активността на учениците, ще улесни интерактивните методи и техники на работa и ще създаде условия за реално и виртуално експериментиране. Технологиите не са, за да забавляват ученика, а да го ангажират и да провокират неговата креативност, налагайки нови индикатори за постижения, различни от традиционната средноаритметична оценка. Ще се създадат междупредметни връзки за по-лесно осмисляне и възприемане на учебния материал.

ДАРЕНИЯ

Ако и вие искате по-добро бъдеще за децата на България, подкрепете изграждането на модерен образователен център по природни науки и математика в СУ “Св. Климент Охридски” – гр. Добрич. Няма по-добра инвестиция от инвестицията в качествено образование. „Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в красотата на мечтите си.“ Бъдете част от сбъдването на една мечта!
За изпращане на дарения за образователния център моля използвайте формуляра по-долу. След като попълните сумата за дарение и натиснете бутона ДАРИ, ще имате  възможност да изберете един от следните начини:

  • През Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки ePay.bg
  • В брой на каса на EasyPay
  • Банков превод
Описание Сума
Дарение за образователен център по природни науки и математика - СУ “Св. Климент Охридски”, гр. Добрич.
Ако желаете можете да промените сумата за дарение. Благодарим Ви от името на всички ученици!
лв.